Ihre eigene Marke anbieten
Der Weg zur eigenen Marke

VANDA ESPRIT –
สู่การสร้างแบรนด์ของคุณเองอย่างง่ายดาย

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ & การให้บริการ

การพัฒนา และการวางจำหน่ายแบรนด์ผลิตภัณฑ์เป็นของตนเองนั้น เป็นกระบวนการที่กินเวลานาน และมีความยากลำบากพอสมควร บ่อยครั้ง ขั้นตอนสำคัญจะอยู่ที่การสร้างจุดเด่น หรือแบบฉบับทางความแตกต่าง เหนือชั้นกว่าบรรดาคู่แข่ง แบรนด์เฉพาะตัวยังต้องแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติ หรือประสิทธิภาพอันเป็นเลิศ ก่อกำเนิดความเชื่อมั่น อันจะนำไปสู่การสร้างฐานลูกค้าประจำ บางครั้ง การสร้างแบรนด์ก็เป็นเรื่องของการทำตามความฝัน หรืออาจเป็นเรื่องของหลักการ เหตุผล อย่างไรก็ตาม การสร้างแบรนด์ของตนเอง นอกจากจะต้องนำเสนอแบบฉบับเฉพาะตัว หรือคุณสมบัติเอกลักษณ์ประจำแบรนด์แล้ว ในแง่ของบริการ ก็ต้องมีความสอดคล้อง กลมกลืนกับแนวคิดผลิตภัณฑ์ทั้งหมดด้วยเช่นกัน

 

แนวคิดของการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของตนเอง พร้อมกับนำภาพลักษณ์อันทรงแบบฉบับ หรือเอกลักษณ์ประจำแบรนด์ออกมาสู่ตลอดอย่างโดดเด่น จะง่ายดายยิ่งขึ้นด้วย VANDA ESPRIT เลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นไปได้ในการปรับตำรับ หรือออกแบบโปรแกรมการใช้ผลิตภัณฑ์ตามความต้องการได้ง่ายดายยิ่งขึ้น เราสามารถระบุหาผลิตภัณฑ์ ซึ่งขาดหาย หรือเป็นที่ต้องการในท้องตลาด แต่ยังไม่มีแพร่หลาย และสามารถจัดโครงสร้างกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ผ่านขั้นตอนการให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น อันจะช่วยปูทางให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จทางการตลาดด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อแบรนด์ของคุณเอง เราออกแบบแบรนด์ ซึ่งมีความโดดเด่น เป็นหนึ่ง ตอบรับกับความต้องการ และสอดคล้องกับปรัชญาของคุณ ให้แก่คุณ และนั่น จะทำให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของคุณมีเอกลักษณ์อย่างแท้จริง!

 

VANDA ESPRIT คือตัวแทนแห่งการให้บริการอันทรงแบบฉบับเฉพาะบุคคล

ทีมงานออกแบบ และดำเนินแผนโครงการระดับมืออาชีพของ Vanda Esprit พร้อมมอบบริการอันหลากหลายในระดับมืออาชีพ

- บริการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ OEM

- ทำการตลาด และสื่อสาร ประชาสัมพันธ์

 

หากคุณต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VANDA ESPRIT โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา