ผลิตภัณฑ์ความงามของเรามีรากฐานมาจากความน่าเชื่อถือ และไว้วางใจ

ภาระผูกพันของพวกเรา

เป็นสิ่งสำคัญที่จะใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่มีคุณภาพสูงเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของพวกเรา
ดังนั้นจึงเป็นภาระหน้าที่ของเราที่จะช่วยให้คุณได้ใช้ผลิตภัณฑ์สปาและความงามซึ่งสามารถไว้วางใจได้
ผลิตภัณฑ์แวนด้ามีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจในคุณภาพ

วิธีการของพวกเรา

เราเล็งเห็นความสำคัญเป็นมิตรที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและดำรงวิธีการทำงานอย่างยั่งยืน
แม้กระทั่งในการเลือกวัตถุดิบในขบวนการผลิต เราจะเอาใจใส่เป็นพิเศษว่ามาจากไหนและวิธีผลิตเป็นอย่างไร
หากเป็นไปได้เราจะใช้สารกันบูดธรรมชาติที่อยู่บนพื้นฐานของกรดอินทรีย์
ผลิตภัณฑ์ของเราหลายชนิดปราศจากสารเคมีและวัตถุดิบที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม

ในการผลิตของผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพสูงเป็นข้อห้ามที่ชัดเจนว่าไม่มีการทดสอบในสัตว์และใช้แรงงานเด็ก

เป้าหมายของพวกเรา

เราต้องการที่จะบรรลุถึงความโปร่งใส
รายละเอียดของการใช้งานของผลิตภัณฑ์แวนด้าแนเชอร์รอลและออกานิกเข้าใจง่ายและชัดเจน ส่วนผสมทั้งหมดมีแสดงไว้อย่างชัดเจนในแต่ละผลิตภัณฑ์ ต้องขอบคุณต่อระบบการประเมินผลของแวนด้า ซึ่งผู้ใช้สามารถแยกหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้เป็นระดับคุณภาพสามระดับคือ ระดับเยี่ยมยอด ระดับดีเยี่ยมและระดับมาตรฐาน : เยี่ยมยอด (Premium),มาตรฐานพิเศษ (Advanced), มาตรฐาน (Standard)