การแบ่งระดับคุณภาพของแวนด้า


ระดับชั้นคุณภาพของแวนด้าเป็นเพียงการรวบรวมขึ้นซึ่งจะช่วยให้การจัดหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย

ระดับคุณภาพ มาตรฐาน (Standard)
สัญลักษณ์ดอกกล้วยไม้แวนด้า กลุ่มผลิตภัณฑ์ คุณภาพ
มาตรฐาน (Standard) คุณภาพมาตรฐานมีส่วนผสมที่อ่อนโยนต่อผิว

ส่วนผสมจากธรรมชาติ,สารเคมีและผลิตภัณฑ์ปราศจากการการฉายรังสี ปราศจากสารสังเคราะห์ปรุงแต่งกลิ่นและสี

หมายเหตุ:ปราศจากฟอร์มาลดีไฮด์,พะทาเลท,เบนโซฟีนอน,สารประกอบอลูมิเนี่ยม,สีย้อมผ้า

 

มาตรฐานพิเศษ (Advanced)
สัญลักษณ์ดอกกล้วยไม้แวนด้า กลุ่มผลิตภัณฑ์ คุณภาพ

มาตรฐานพิเศษ (Advanced)

วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงสุดจากธรรมชาติ
 อินทรีย์และสารเคมีบ้างเล็กน้อย
ส่วนผสมจากธรรมชาติและอินทรีย์
 ปราศจากส่วนผสมที่ได้มาจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
 ปราศจากซิลิโคนและอนุพันธ์
ส่วนผสมจากธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ปราศจากการการฉายรังสี
 ปราศจากสารสังเคราะห์ปรุงแต่งกลิ่นและสี

หมายเหตุ:ปราศจากพาราเบน,โพลี่เอทาลีนไกลคอล,สารประกอบแอมโมเนีย,ฟอร์มาลดีไฮด์,พะทาเลท,เบนโซฟีนอน,สารประกอบอลูมิเนี่ยม,สีย้อมผ้า

 

ระดับคุณภาพเยี่ยมยอด (Premium)
สัญลักษณ์ดอกกล้วยไม้แวนด้า กลุ่มผลิตภัณฑ์ คุณภาพ
เยี่ยมยอด(Premium) วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงสุดจากธรรมชาติและอินทรีย์เท่านั้น

ส่วนผสมจากธรรมชาติและอินทรีย์
สารกันบูดGreen Preservatives
ปราศจากส่วนผสมที่ได้มาจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ปราศจากซิลิโคนและอนุพันธ์
ปราศจากการดัดแปลงพันธุกรรม
จากธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ปราศจากการการฉายรังสี
ปราศจากสารสังเคราะห์ปรุงแต่งกลิ่นและสี
ปราศจากส่วนผสมจากสัตว์

หมายเหตุ:ปราศจากพาราเบน,โพลี่เอทาลีนไกลคอล,สารประกอบแอมโมเนีย,ฟอร์มาลดีไฮด์,พะทาเลท,เบนโซฟีนอน,สารประกอบอลูมิเนี่ยม,สีย้อมผ้า

 

การผลิตที่สมบูรณ์แบบตามถูกสุขอนามัยของผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวของมันเอง ผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บรักษาสองปี

หลังจากเปิดแล้วควรใช้ให้หมดภายในหกเดือน

ในการผลิตของผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพสูงเป็นข้อห้ามที่ชัดเจนว่าไม่มีการทดสอบในสัตว์และใช้แรงงานเด็ก

การรับรอง

เป็นที่รู้จักกันดีว่าผู้ผลิตของผลิตภัณฑ์แวนด้าแนเชอร์รอลและออกานิสปาได้รับอนุมัติมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) - ที่ได้รับการรับรองจาก "องค์การอาหารและยาแห่งประเทศไทยซึ่งสอดคล้องกันกับมาตรฐานอาเซียน (สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนึ่งในผู้ผลิตหลักของเราได้รับมาตรฐานรับรองของ ISO 9001 (2014) และได้รับมาตรฐานรับรองNature and Bioagricert รวมถึงรางวัลต่างๆที่ได้รับเช่น รางวัลThai Spa & Wellbeing (2012-2015) โดยสมาคมสปาไทย (TSPA)