การทำการตลาด และการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์

 

หลังดำเนินการเลือก และให้นิยามแก่กลุ่มผลิตภัณฑ์โดยรวมแล้ว VANDA ESPRIT ก็พร้อมให้บริการต่อยอดไปจนถึงขั้นตอนการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ บริการต่างๆ ในขั้นตอนนี้ประกอบไปด้วย:

 

การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์
- กำหนดแนวทางการทำโฆษณา ตลอดจนข้อความต่างๆ ที่จะใช้
- ออกแบบเนื้อหา ซึ่งจะใช้ดำเนินในกิจกรรมโปรโมชั่นแบบต่างๆ ตามแนวคิดหลักของผลิตภัณฑ์ รวมถึงข้อความที่จะใช้บนฉลากบรรจุภัณฑ์, จดหมายส่งหาลูกค้า, แผ่นพับ พร้อมภาพประกอบ, ป้ายผลิตภัณฑ์, ภาพโฆษณา, เนื้อหาสำหรับเว็บไซต์, ไมโครไซต์, ข้อความที่จะใช้ประกอบกับภาพโฆษณา, แถบ หรือแบนเนอร์โฆษณา, ฯลฯ;
- วางกลยุทธ์การสื่อสารผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาจากงบประมาณที่กำหนดไว้ (online/offline )

 

งานกราฟิก และงานออกแบบ
- ออกแบบ สร้างสรรค์ฉลากผลิตภัณฑ์
- ออกแบบ สร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ และรูปแบบบรรจุภัณฑ์, วัสดุ และรายละเอียดที่จะใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์
- วางแนวทางความคิด, กำหนดแนวทางการสร้างสรรค์ และผลิตวัตถุดิบสำหรับใช้ในงานโฆษณา รวมถึงใบปลิวผลิตภัณฑ์, โฆษณา, แถบแบนเนอร์, เว็บไซต์, ไมโครไซต์, เว็บต่างๆ, ฯลฯ
- ออกแบบสร้างสรรค์ภาพที่จะใช้นำเสนอผ่านช่องทางการสื่อสารในโลกสังคมออนไลน์อย่าง Facebook / Twitter / Google +

 

หากคุณต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VANDA ESPRIT โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา